Tillsyn över bonuserbjudanden

Spelinspektionen tar i med hårdhandskarna

spelinspektionen bonusarDen första januari 2019 trädde som bekant en ny spellag i kraft. Lagen bröt det gamla monopolet, öppnade upp marknaden och kräver hädanefter svensk licens för alla som vill bedriva spelverksamhet i Sverige. Samtidigt trädde nya, striktare förordningar i kraft. Bland dessa fanns strängare regler för bonusar. Och visst förändrades bonusklimatet på den svenska casinomarknaden online. Vissa licensinnehavare har dock tolkat de nya förordningarna rätt fritt. Som om inget hade hänt har man fortfarande kunnat se casinon som öst på med flera olika bonuserbjudanden.

Spelinspektionen tänker naturligtvis inte acceptera sådana fräcka utmaningar av deras makt. För att bevisa sin auktoritet har man därför direkt nu i årets början bestämt sig för att agera. I dagarna meddelar man att man nu har känt sig tvungen att vidta tillsynsåtgärder. Med anledning av denna tillsynsinsats har Spelinspektionen även skickat ut en skrivelse. Denna når samtliga licensinnehavare som verkar på den svenska spelmarknaden.

Bonuserbjudanden kommer att granskas

I skrivelsen poängterar man att en beviljad licens innebär att ansvaret ligger hos licensinnehavaren. Man utgår ifrån att varje licensierat bolag har den kompetens som krävs för att själva leva upp till kraven. Misslyckas de med detta måste Spelinspektionen vidta de rätta åtgärderna. Detta kan till exempel handla om vite och rättelser, samt varningar förenade med sanktionsavgifter. Vid allvarliga överträdelser kan bolaget till och med bli av med sin licens.

Spelinspektionen meddelar att man både har uppmärksammat och fått klagomål angående vissa bolags “orimliga tolkningar” av lagen. Man poängterar alltså att man ser “mycket allvarligt på detta”. Flera bolag kommer nu att vara under tillsyn angående deras bonuserbjudandens utformning. Enligt lag får licensinnehavarna i och med de nya förordningarna endast erbjuda en bonus åt varje kund, då i samband med den första insättningen. Trots detta har man sett utspridda bonuserbjudanden, eller till och med kampanjer som har varit mer eller mindre kontinuerliga.

Otydligt formulerade förordningar

Problemet är att många har klagat på att lagens innehåll är för otydligt formulerat. Vad menar man egentligen med “en bonus” och ”en gång”? Subjektiva tolkningar har redan från dag ett fått härja. En delorsak har även varit att bolag gärna har velat testa hur långt man kan bända lagen, för att inte gå miste om värdefulla marknadsandelar. Man kan se detta som ett helt spel i sig – ett farligt spel, som i värsta fall kan innebära indragen licens.

Med den nya lagen kommer också striktare krav på spelansvar. Eftersom bonuserbjudanden ibland används som ett medel att uppmuntra spelare med problem att fortsätta spela, blir det desto viktigare att bonusförordningarna följs. Kampanjerna kan alltså ibland även stå i strid med reglerna kring marknadsföring. I de fallen kan ansvaret falla på Konsumentverket att vidta åtgärder.

Vad menas med en bonus?

Med tanke på detta är det märkligt att Spelinspektionen nu uttryckligen säger följande: I sin skrivelse har man ingen avsikt att “lämna någon uttömmande beskrivning av vad som anses vara en bonus”. Några exempel ger man dock, men det handlar inte direkt om något nytt. Vill man vara kritisk är fortfarande vissa av punkterna aningen luddigt utformade.

En bonus kan enligt Spelinspektionens skrivelse vara: