ASM

Martingale | LaBouchère | Paroli | D'Alembert | Fibonacci | Whittaker | 1-3-2-6 | ASM | Hollandish | Oscars Grind

Redo att börja spela roulette riktigt smart? ASM är ett unikt roulettesystem som kombinerar andra systems fördelar och minskar deras nackdelar!

ASM roulettesystem

Vilken roulettespelare drömmer inte om att hitta ett system som skulle maximera lyckan kring roulettebordet? Har du kanske redan testat andra spelsystem och funnit att de alla har sina brister? Du kanske tycker att system med negativ progression innebär för stora risker och system med positiv progression helt enkelt inte är värda mödan? Då har vi ett perfekt alternativ för dig här. ASM är nämligen helt unikt i den meningen att det inte faller in i de vanliga fårorna för progressiva spelsystem. Istället följer det en egen metodik som snabbt blir oerhört intuitiv. Även om du är helt och hållet en nybörjare på spelsystem är därför ASM perfekt. För att komma igång kan du faktiskt glömma alla termer som “negativ progression” och “positiv progression”. Det spelar faktiskt inte ens någon roll om du överhuvudtaget har hört dessa termer.

När man väl kommer in i det är ASM nämligen ett oerhört intuitivt roulettesystem. Det är nästan så intuitivt format att det kan tyckas märkligt för de som redan har bekantat sig med andra strategier! Därför kan det faktiskt vara en fördel att glömma allt vad man har lärt sig. En liten varning: Systemet är till och med så pass intuitivt format att det faktiskt kan bli en aning krångligt att beskriva reglerna. ASM är litet som att lära sig cykla. Först går man i huvudet genom alla moment och rörelser, steg för steg. Teoretiskt verkar det hela vansinnigt komplicerat. När man sedan har trampat omkring en stund på cykeln ser man bakåt och märker att pappa har släppt taget. Man har själv cyklat i flera meter, utan att man ens visste det!

Hämta bonus
Leo Vegas live casino
★ ★ ★ ★ ★
Få 500 kr utan insättning
Prova Live Casinot för 500 kr gratis
Utan insättning: 500 kr
Med insättning: 5 000 kr
Hämta bonus
Codeta live casino
★ ★ ★ ★ ☆
3000 krUtan insättning:
Med insättning: 3 000 kr
Hämta bonus
Betsafe live casino
★ ★ ★ ☆ ☆
00 krUtan insättning:
Med insättning: 200 kr gratis
Hämta bonus
Maria Casino live casino
★ ★ ★ ★ ☆
400 krUtan insättning:
Med insättning: 400 kr
Hämta bonus
Bethard live casino
★ ★ ★ ★ ☆
1000 krUtan insättning:
Med insättning: 1 000 kr
Hämta bonus
BGO live casino
★ ★ ★ ★ ☆
Upp till 5 guldmarkerUtan insättning:
Med insättning: Upp till 5 guldmarker
Hämta bonus
NordicBet live casino
★ ★ ★
6000 krUtan insättning:
Med insättning: 6 000 kr
Hämta bonus
Thrills live casino
★ ★ ★ ★ ★
50 krUtan insättning:
Med insättning: 50 kr

Vad är ASM?

Trots att ASM är unikt är det i likhet med många andra spelsystem ett progressivt system. Detta betyder att det bygger på hur du justerar insatsen, snarare än hur och var du placerar dina satsningar. Precis som de flesta sådana system lämpar det sig också bäst för satsningar med jämna odds. På roulette bör du alltså använda ASM på satsningar som röd/svart, hög/låg och jämn/udda. Du kanske har märkt att progressiva spelstrategier vanligtvis delas in i system med positiv progression (insatsen höjs efter vinst) och system med negativ progression (insatsen höjs efter förlust). Det unika med ASM är att det inte passar i någon av dessa kategorier. Rättare sagt: Det passar i båda!

ASM drar på så sätt nytta av fördelarna med både positiv och negativ progression. Beroende på spelresultatet när du ligger på basinsats faller strategin antingen in i positiv eller negativ progression. Du höjer nämligen oavsett vad första resultatet blir. Vinner du på din första satsning (eller när du senare ligger på basinsats igen) blir ASM positivt. Förlorar du på basinsats får systemet negativ progression. Sedan kommer vissa regler in i bilden som visserligen är enkla att spela efter, men som vid första anblick kan verka lite omständiga när de beskrivs. Låt oss ändå göra ett tappert försök att beskriva dem. Häng gärna med lika tappert. Det lönar sig!

Hur funkar ASM roulettesystem?

För att börja spela enligt ASM ska du först bekanta dig med följande siffersekvens:
1-1-2-2-4

Det här är helt enkelt den serie av insatsenheter som du ska höja efter, oavsett om du på basenheten (1) vinner eller förlorar. De regler du följer är dessa:

1. Vinner du på din basinsats/första satsning höjer du insatserna enligt 1-1-2-2-4 så länge du vinner. Förlorar du på satsning två eller tre sänker du till basenhet (1) och börjar om. Kommer förlusten på satsning fyra, fem eller högre går du först tillbaks till insatsenheten för satsning tre (2). Förlorar du igen går du tillbaks till basenhet (1) och börjar om. Vinner du på satsning fyra, fem eller högre fortsätter du enligt samma progression högerut på sekvensen igen. När du når den sista siffran (4) satsar du detta värde så länge du vinner.

2. Förlorar du på din basinsats/första satsning höjer du insatserna enligt 1-1-2-2-4 så länge du förlorar. Vinner du på satsning två eller tre sänker du till basenhet (1) och börjar om. Kommer vinsten på satsning fyra, fem eller högre går du först tillbaks till insatsenheten för satsning tre (2). Vinner du igen går du tillbaks till basenhet (1) och börjar om. Förlorar du på satsning fyra fortsätter du enligt samma progression högerut på sekvensen igen. Om du efter att ha nått den sista siffran (4) fortsätter förlora efter den femte satsningen börjar du om från basenhet 1 igen.

Lägg alltså märke till att det är resultat vid basinsats som bestämmer om progressionen blir positiv eller negativ. Utöver detta gör du på precis samma sätt i vinstserier som förlustserier. Med ett undantag: När du når den högsta satsningen (4) i en förlustserie ska du inte fortsätta med samma satsning (som du gör i en vinstserie). Istället går du tillbaks till första siffran och basinsatsen.

Exempel på ASM som roulettestrategi – höjning efter vinst

Som har framkommit är det intressanta med ASM alltså följande: När du inleder med vinst är progressionen positiv, men inleder du med förlust är den negativ. Sedan gäller det bara att följa siffersekvensen, minnas reglerna för hur du gör när resultatet svänger, samt regeln för hur du gör när du med negativ progression når högsta satsningen. Låt oss med några väldigt simpla exempel demonstrera systemet. Vi inleder med ett exempel som utgår från vinst:

1. Du satsar 10 kronor och vinner.
2. Du satsar 10 kronor och vinner.
3. Du satsar 20 kronor och förlorar.

Enligt reglerna ska du nu sänka insatsen igen till första insatsenheten på sekvensen, enligt följande:

4. Du satsar 10 kronor och vinner.
5. Du satsar 10 kronor och vinner.
6. Du satsar 20 kronor och vinner.
7. Du satsar 20 kronor och vinner.
8. Du satsar 40 kronor och vinner.

Du befinner dig alltså nu i slutet av sekvensen. Oavsett hur många gånger du vinner härefter fortsätter du alltså att satsa 40 kronor, för att sedan vid förlust sänka insatsen till sekvensens tredje siffra och motsvarande insatsvärde. Låt oss säga att nästa resultat blir förlust.

9. Du satsar 40 kronor och förlorar.
10. Du satsar 20 kronor och vinner.
11. Du satsar 40 kronor och vinner.

När du sänker insatsen endast till den tredje siffran i sekvensen fortsätter du alltså med samma progression. Du höjer alltså precis som tidigare efter vinst. Hade du på steg 10 däremot förlorat hade du gått tillbaks till basinsatsen igen. Oavsett vad resultatet då hade blivit hade du börjat höja igen, eftersom nytt resultat vid basinsats alltid bestämmer om progressionen blir negativ eller positiv.

Exempel på ASM som roulettestrategi – höjning efter förlust

Låt oss säga att du hade förlorat på steg 10 och därför legat på basinsats och återvänt till sekvensens första siffra (1). Härefter bestämmer alltså följande spelresultat om progressionen blir positiv eller negativ. Låt oss säga att du nu förlorar. Då höjer du alltså efter förlust och progressionen blir negativ, tills det svänger igen:

1. Du satsar 10 kronor och förlorar.
2. Du satsar 10 kronor och förlorar.
3. Du satsar 20 kronor och vinner.

Helt enligt reglerna ska du nu återvända till basinsatsen igen. Låt oss säga att förlusterna fortsätter och progressionen därför blir fortsatt negativ.

4. Du satsar 10 kronor och förlorar.
5. Du satsar 10 kronor och förlorar.
6. Du satsar 20 kronor och förlorar.
7. Du satsar 20 kronor och förlorar.
8. Du satsar 40 kronor och förlorar.

Till skillnad från exemplet ovan, som utgick från positiv progression efter vinst, ska du nu inte fortsätta satsa 40 kronor så länge serien med samma spelutkomst fortsätter. Nej, når du sekvensens sista siffra efter en förlustserie går du nu tillbaks till basinsats igen. Det här är sist och slutligen rätt intuitivt. Därefter börjar systemet om från början. Vinner du fortsätter du med positiv progression (höjning efter vinst), förlorar du fortsätter du med negativ progression (höjning efter förlust).

Förtydling av ASM

Om ASM än så länge verkar aningen obegripligt ska du inte ge upp. ASM är visserligen ett system som har hamnat lite i skymundan, kanske just för att det vid första anblick kan tyckas lite krångligt. Det har dock stora fördelar och löper småningom på riktigt naturligt när man spelar. Testa bara systemet några gånger för låtsaspengar på ett gratis roulettespel. Snart börjar det flyta. Det är dock mycket viktigt att du faktiskt har fått grepp om det innan du börjar satsa egna pengar. För att förtydliga kan vi avslutningsvis ställa upp följande tabeller som sammanfattar alla regler för hur ASM funkar:

Vid vinst:
1. Du satsar 1 enhet och vinner.
2. Du satsar 1 enhet och vinner. (Förlorar du här, återvänd till steg 1.)
3. Du satsar 2 enher och vinner. (Förlorar du här, återvänd till steg 1.)
4. Du satsar 2 enheter och vinner. (Förlorar du här, återvänd till steg 3. Vinner du där fortsätter du framåt längs serien. Förlorar du återvänder du till 1.)
5. Du satsar 4 enheter och vinner. (Förlorar du här, återvänd till steg 3. Vinner du där fortsätter du framåt längs serien. Förlorar du återvänder du till 1.)
6. Du satsar 4 enheter tills du förlorar.

Vid förlust:
1. Du satsar 1 enhet och förlorar.
2. Du satsar 1 enhet och förlorar. (Vinner du här, återvänd till steg 1.)
3. Du satsar 2 enheter och förlorar. (Vinner du här, återvänd till steg 1.)
4. Du satsar 2 enheter och förlorar. (Vinner du här, återvänd till steg 3. Förlorar du där forsätter du framåt längs serien. Vinner du återvänder du till 1.)
5. Du satsar 4 enheter och förlorar. (Vinner du här, återvänd till steg 3. Förlorar du där forsätter du framåt längs serien. Vinner du återvänder du till 1.)
6. Du satsar 1 enheter igen.