Hollandish

Martingale | LaBouchère | Paroli | D'Alembert | Fibonacci | Whittaker | 1-3-2-6 | ASM | Hollandish | Oscars Grind

Här presenterar vi en unik, säker och relativt simpel roulettestrategi. Med denna kan du på tryggast möjliga sätt förlänga spelnöjet kring roulettebordet. Lär dig spela enligt Hollandish roulettesystem.

Hollandish roulettesystem

I vår djupdykning in i roulettestrategiernas värld fortsätter vi med det spännande Hollandish-systemet. I likhet med många av de mest kända roulettestrategierna är det ett system med negativ progression, vilket innebär att man efter förlust höjer insatsen för att kämpa sig över till plussidan. Precis som med de flesta liknande system används Hollandish främst på satsningar med jämna vad (röd/svart, jämn/udda, hög/låg), där oddsen för vinst är betydligt bättre än på andra roulettesatsningar. Med detta sagt är Hollandish en rätt speciell strategi, med egenskaper som avviker från sina syskon inom samma kategori av spelsystem.

När du använder Hollandish spelar du till exempel på ett betydligt mindre aggressivt sätt än med andra roulettesystem med negativ progression. System som Labouchere, Fibonacci och i synnerhet Martingale är betydligt mer riskabla. Det intressanta med Hollandish är att man delar in sina satsningar i grupper om tre snurr, så kallade “Hollandish Blocks”. Det är främst detta som gör att insatsprogressionen är betydligt “lugnare”. En annan intressant aspekt är ett direkt resultat av denna indelning: Dina satsningar i Hollandish är nödvändigtvis inte beroende av resultatet på den föregående spelrundan!

Hämta bonus
Leo Vegas live casino
★ ★ ★ ★ ★
Få 500 kr utan insättning
Prova Live Casinot för 500 kr gratis
Utan insättning: 500 kr
Med insättning: 5 000 kr
Hämta bonus
Codeta live casino
★ ★ ★ ★ ☆
3000 krUtan insättning:
Med insättning: 3 000 kr
Hämta bonus
Betsafe live casino
★ ★ ★ ☆ ☆
00 krUtan insättning:
Med insättning: 200 kr gratis
Hämta bonus
Maria Casino live casino
★ ★ ★ ★ ☆
400 krUtan insättning:
Med insättning: 400 kr
Hämta bonus
Bethard live casino
★ ★ ★ ★ ☆
1000 krUtan insättning:
Med insättning: 1 000 kr
Hämta bonus
BGO live casino
★ ★ ★ ★ ☆
Upp till 5 guldmarkerUtan insättning:
Med insättning: Upp till 5 guldmarker
Hämta bonus
NordicBet live casino
★ ★ ★
6000 krUtan insättning:
Med insättning: 6 000 kr
Hämta bonus
Thrills live casino
★ ★ ★ ★ ★
50 krUtan insättning:
Med insättning: 50 kr

Vad är Hollandish?

I korthet är alltså Hollandish ett spelsystem med negativ progression, det vill säga att insatsen höjs efter förlust. Som nämnts skiljer Hollandish dock sig en aning från det vanliga mönstret för dylika system. Progressionen i Hollandish delas nämligen in i block av tre satsningar av samma värde. Det är först vid slutet av ett sådant “block” som du kan avgöra hur du ska fortsätta. Beroende på det sammanslagna resultatet av alla snurr i ett “Hollandish Block” höjer eller sänker du sedan din nästa satsning. Den sekvens av insatsvärden som man höjer enligt är följande:

1-3-5-7-9-11- …

Varje siffra indikerar insatsen för ett “Hollandish Block” som gäller för tre snurr. Ifall progressionen fortskrider ser den verkliga serien alltså ut på följande sätt:

1-1-1, 3-3-3, 5-5-5, 7-7-7, 11-11-11 …

Som framgår kommer detta att platta ut progressionskurvan för insatser en hel del.

Hur fungerar Hollandish?

För att börja spela enligt Hollandish måste vi först ta en närmare titt på sekvensen av insatsvärden. I exemplet ovan startas sekvensen från 1 och du ser kanske att varje ny siffra är den förra höjd med 2. Rättare sagt: Den höjs med den första insatsens dubbla värde. Ifall progressionen fortskrider (enligt regler som gås igenom nedan) höjer du alltså med två basenheter varje gång. Märk att det är just enheter det handlar om. Startar du från en basinsats på 2 ska du alltså inte höja insatsen genom att addera 2 (2-4-6-8…). Nej, insatsen höjs alltså genom att addera själva basinsatsen två gånger. Ligger den på två adderar du alltså 2+2, eller 4, för varje nytt steg, enligt följande: 2-6-10-14-18-22 …

Låt oss säga att du börjar med att satsa 10 kronor på rött. Ditt första “Hollandish Block” består nu av insatsen 10–10–10. Om du vinner två eller tre gånger av dessa räknas blocket som en vinst. På jämna odds motsvarar vinsten satsningen, så då är rundans resultat antingen 10+10-10=10 eller 10+10+10=30. På två eller tre vinster per block går du alltså på plus. Isåfall höjer du inte din insats, utan fortsätter spela 10 kronor tre gånger igen.

Är resultatet däremot endast en vinst eller ingen alls, räknas rundan som en förlust. Blocket har då antingen resulterat i -10 eller -30 kronor. Nu höjer du alltså insatsen till 30 kronor för nästa block på tre satsningar. Resulterar även detta block i en förlust höjer du till 50 och så vidare. Du fortsätter sedan progressionen tills du har vunnit tillbaka dina förlorade pengar. Då återgår du till den första insatsen igen.

Observera följande!

Ibland ser man Hollandish beskrivet med en regel som tycks säga att man sänker insatsen till basenhet så fort ett block resulterar i en vinst. Ifall man faktiskt tolkar detta bokstavligt kan man göra ett misstag. Det är nämligen viktigt att hålla reda på hur mycket man totalt ligger back och inte bara på om enskilda block resulterar i fler vinster eller fler förluster. Spelar du verkligen enligt Hollandish ska du nämligen fortsätta progressionen uppåt så länge du totalt ligger på minus, oavsett om ett enskilt block resulterar i två eller tre vinster och därmed räknas som “vinnande”.

Om ett enskilt block räknas som “vinnande” eller inte är alltså mest relevant när du ligger på basinsats och ska avgöra om du bör höja insatsen. Visserligen är systemet så utvecklat att ett enda vinnande block kan kompensera för alla tidigare förluster. Detta är dock inte alltid fallet och då är det viktigt att man fortsätter progressionen tills ens totala saldo ligger på plus igen. Det krävs alltså att du håller noga koll på hur mycket du spelat för och hur mycket du bör vinna tillbaka.

Exempel på Hollandish roulettesystem

Låt oss exemplifiera detta samtidigt som vi passar på att demonstrera hur Hollandish kan gå till i praktiken. För omväxlings skull börjar vi med en insats på 20 kronor. Progressionen följer alltså nu följande mönster: 20, 60, 100, 140, 180, 220 …

Block 1:
1. Du satsar 20 kronor och förlorar. (-20)
2. Du satsar 20 kronor och förlorar. (-40)
3. Du satsar 20 kronor och vinner. (-20)

Block 2:
4. Du satsar 60 kronor och förlorar. (-80)
5. Du satsar 60 kronor och vinner. (-20)
6. Du satsar 60 kronor och förlorar. (-80)

Block 3:
7. Du satsar 100 kronor och förlorar (-180)
8. Du satsar 100 kronor och vinner. (-80)
9. Du satsar 100 kronor och vinner. (+20)

I det här fallet är du alltså på plus nu. Därför höjer du inte till nästa insatsnivå. Vill du fortsätta spela sänker du tillbaks till basinsatsen 20 kronor inför nästa block av insatser.

Alternativt exempel för Hollandish roulettestrategi

Lägg dock märke till att de två tidigare rundorna som förde dig back innehåller några vinster. Låt oss se hur resultatet hade sett ut ifall du hade haft otur på dessa, men det tredje blocket ändå hade innehållit två vinster och därmed varit “vinnande” i sig självt (-100+100+100=100):

Block 1:
4. Du satsar 20 kronor och förlorar. (-20)
5. Du satsar 20 kronor och förlorar. (-40)
6. Du satsar 20 kronor och förlorar. (-60)

Block 2:
4. Du satsar 60 kronor och förlorar. (-120)
5. Du satsar 60 kronor och förlorar. (-180)
6. Du satsar 60 kronor och förlorar. (-240)

Block 3:
7. Du satsar 100 kronor och förlorar (-340)
8. Du satsar 100 kronor och vinner. (-240)
9. Du satsar 100 kronor och vinner. (-140)

Nu ligger du alltså back trots att block 3 innehöll fler vinster än förluster. Alltså fortsätter du med progressionen till nästa steg. Kanske verkar detta som en självklarhet, men man stöter ibland på beskrivningar av Hollandish där denna detalj kan missförstås, som om ett enda block med fler vinster än förluster alltid kompenserade för alla tidigare förluster. Håll alltså reda på balansen mellan totala vinster och förluster.

Fördelar och nackdelar med Hollandish

Den allra främsta fördelen med Hollandish är som framkommit att systemet inte är så aggressivt vad gäller progressionen av insats. Bland alla strategier med negativ progression är Hollandish faktiskt ett av de mest säkra. Som synes är inte själva siffersekvensen så brant och dessutom satsar du ju enligt samma siffra hela tre gånger! Med detta sagt delar Hollandish ändå nackdelar med de flesta system där insatsen höjs efter förlust. Har man tillräckligt med otur hamnar man rejält back och kan få svårt att vinna tillbaka det förlorade. Även om Hollandish är betydligt säkrare än många andra system är denna risk fortfarande fullt verklig.

En mer specifik nackdel med Hollandish hänger ihop med systemets fördelar. Att progressionen är så pass långsam kan ibland göra att det krävs många spelrundor för att man ska uppleva systemets fördelar. Under vissa situationer tvingas man som framkommit höja insatsen även när man har fler vinnande snurr än förlorande. Man stöter därför ibland på modifierade sekvenser enligt vilka insatserna fortare blir högre. Samtidigt är man ju då och petar på den kanske främsta fördelen med Hollandish, nämligen de låga riskerna för att insatsen ska skena iväg.