Free spins 13 juni 2018

Om nya lagar och förordningar

För exakt 1705 år sedan, närmare bestämt den 13 juni år 313, skrivs ett edikt under i Milano. De två rivaliserande kejsarna Licinus och Konstantin den store bestämmer nu att romerska riket ska hålla sig neutralt i religiösa frågor. Resultatet är i praktiken att förföljelsen av de kristna, som periodvis varit verkligt brutal, upphör. Samtidigt är ediktet ett av de viktigaste stegen mot att kristendomen i slutet av samma sekel blir officiell statsreligion. Diskutabelt är kanske också ifall det samtidigt är de sista dagarna av ursprunglig kristendom. Ska man vara ärlig är väl den gode nazaréens lära nästintill omöjlig att följa för den som vill trona och domdera på den världsliga makten.

Nåja. Det må vara som det är med den saken. Nu ska vi ju prata casino! För några dagar sedan, närmare bestämt den sjunde juni, skrev nämligen Sveriges Riksdag på ett eget “edikt”. Nu är det reglerna på spelmarknaden som ska skärpas. I alla fall röstade man igenom en lag som säger att alla som bedriver spelverksamhet på den svenska spelmarknaden, inklusive över internet, från och med början av nästa år måste ha en giltig licens. Precis som ediktet år 313 innebar trygghet för en religiös minoritet kommer den nya lagen att innebära trygghet för varje casinospelare av idag.

« Free spins 12 juni 2018 | Free spins 13 juni 2018 | Free spins 14 juni 2018 »