Informationsmöte mellan tillsynsmyndigheter och spelbolag

informationsmöteI tisdags, den 2:a april 2019, hölls ett informationsmöte på WTC i Stockholm. Närvarande fanns representanter från Spelinspektionen, Konsumentverket och Skatteverket. Dessutom var samtliga spelbolag med svensk licens välkomna att delta i mötet mellan tillsynsmyndigheterna. Syftet med mötet var att i klarhet presentera målsättningar och framtida tillsynsförfaranden i den omreglerade spelbranschen. Särskilt betonade områden omsorgsplikt, samt frågor om marknadsföring och måtfullhet.

Målet var på så sätt att skapa större förståelse och närhet mellan myndigheterna och marknadens olika aktörer. På så sätt hoppas man uppmuntra spelbolagen till en större efterlevnad av reglerna. Spelinspektionen representerades av generaldirektör Camilla Rosenberg och operativa chefen Patrik Gustavsson. Konsumentverket hade sin enhetschef Andreas Prochazka på plats. Av utrymmesskäl fick varje licenshavare närvara med max 2 personer.

Allmän presentation med intressant statistik

Efter informationsmötet har man nu gett ut ett sammanfattande och allmänt presentationsdokument. Förutom att presentera de två myndigheternas verksamhet och framtidsmål, framkommer i dokumentet en hel del intressant statistik gällande spelande under förra året.

 • Två tredjedelar av Sveriges vuxna befolkning spelar om pengar.
 • Spelmarknaden omsatte 23,4 miljarder kr 2018, vilket är en ökning med 1,5%.
 • 52% av spelandet sker online
 • I genomsnitt förlorade spelarna 2900 kr under 2018
 • Nätcasino är den spelform som snabbast ökar, med 14% under 2018
 • Spelbolagen investerade 7,4 miljarder kronor i reklam under 2018 – en ökning med 32%

Spelinspektionen skiftar fokus

Under slutet av 2018 och början av 2019 har mycket av Spelinspektionens tid gått åt till att bevilja och neka spelbolagens licensansökningar. Totalt har man hittills beviljat svensk licens för 64 spelbolag. För närvarande finns dessutom cirka 30 fall som fortfarande är under beredning, för att småningom sluta i licensbeviljning eller avslag. I huvudsak finns fem typer av licenser att söka:

 1. Licens för statligt spel – ges statliga aktiebolag.
 2. Spel för allmännyttiga ändamål – ges till idéella föreningar eller trossamfund.
 3. Kommersiellt onlinespel och vadhållning – öppen för alla att söka.
 4. Landbaserat kommersiellt spel – öppen för alla att söka.
 5. Spel på fartyg – öppen för alla att söka.

I takt med att arbetet med licenserna lugnar ner sig kommer Spelinspektionen att skifta fokus. Det viktiga blir nu tillsynsarbetet, i synnerhet med tanke på att antalet spelbolag att reglera växer för varje beviljad licens. Efter omregleringen och den nya spellagen är det ännu så länge inte känt hur branschaktörerna kommer att agera. Detta ökar kravet på en omfattande tillsynsverksamhet, för att skapa förståelse och uppmärksamma brister i regelverkets efterföljnad.

Kommer inte att vara perfekt från början

Förändringen på den stora spelmarknaden har skett – och sker fortfarande – snabbt och plötsligt. Till och med enligt Spelinspektionen själva kan man knappast vänta sig att det ska fungera helt smärtfritt och perfekt redan från början. Inför framtiden har man nu ställt upp tre huvudsakliga och övergripande mål inom sin tillsynsverksamhet, allt för att så småningom styra den omreglerade marknaden in på en sund utvecklingslinje.

1. Regelefterlevnad: Förhindra olovlig spelverksamhet, bland annat genom utbyte av information med andra myndigheter, även internationellt.

2. Skydd av spelaren: Reglera osunda bonuserbjudanden och omåttlig marknadsföring (i samarbete med Konsumentverket), samt upprätthålla omsorgsplikten, som exempelvis via självavstängningsregistret spelpaus.se.

3. Motverka matchfixning: Ta fram en strategi i arbetet mot matchfixning tillsammans med det nybildade Matchfixningsrådet.

Konsumentverkets och Skatteverkets arbete

På mötet presenterade också Konsumentverket och Skatteverket sitt arbete på den omreglerade marknaden. Vad gäller den omdebatterade spelreklamen är det Konsumentverket som bär huvudansvaret för tillsyn. Man tydliggjorde under mötet vilken typ av reklam som är problematisk och vilka typer av falsk marknadsföring som inte är tillåten. Exempel på det första är till exempel stora pop up-annonser som täcker en hel skärm. Exempel på det senare är reklam som ger en falsk bild av ens vinstchanser, samt erbjudanden som ger intryck av att en bonus är mer riskfri eller “gratis” än den är.

Efter den nya spellagens infall är alla innehavare av svensk licens skyldiga att betala skatt. Skatten för bolagen är 18% av behållningen, med endast svenskt speldeltagande med i beräkningen. Skatteverket fanns på plats för att informera om saken, samt att belysa den nya problematik som uppstår i de fall svenska spelare fortfarande spelar på bolag utan svensk licens.