Gemensam spelmarknad i hela EU – förslag från Kindred Group

Statsmonopol, licenssystem för privata bolag, reklamförbud och bonusförbud – förfarandet inom spel på nätet skiljer sig rejält åt inom EU-länderna. En av grundtankarna med Europeiska Unionen är dock en gemensam inre marknad med fri rörlighet av tjänster och varor. Kindred Group föreslår därför en gemensam spelmarknad för hela EU.

Kindred jobbar mot större internationell öppenhet

I egenskap av ett av världens största nätbaserade spelbolag, har Kindred Group redan länge arbetat för allt smidigare system internationellt och globalt. Tidigare i år implementerade man till exempel en molnbaserad NewsSQL-databas från Cockroach Labs. Bland globalt verkande företag som Google, Facebook och Netflix är dylika multiaktiva datacenter vanliga. Med CockroackDB, multiaktiv och med öppen källkod, tog man stora kliv mot att utveckla en global spelplattform. Länge har man varit verksam främst i Europa och Australien, men på senare tid har man utökat sin verksamhet även till den amerikanska marknaden.

Alla i EU borde ha gemensam standard

Nu jobbar man även mot att strömlinjeforma lagstiftningen gällande spel inom EU. Under en tillställning i Bryssel, som nyligen hölls med anledning av det kommande EU-valet i maj, förespråkade Kindred Groups VD Henrik Tjärnström en gemensam och enhetlig spelmarknad för hela EU – gällande allt från slopande av statligt monopol, via gemensam reglering av spelreklam och bonus. Han sammanfattade hela sitt tal med den punkt som får anses vara den mest självklara (egen översättning):

“EU baseras på tanken att alla medborgare är likvärdiga och ska kunna ta del av samma standarder. Det här borde vara fallet för alla sektorer, även spel på nätet. Därför vill vi framhålla behovet av en gemensam uppläggning EU-regler för vår sektor. Med konsumenten i centrum, baserade på högsta standard och effektiv reglering, ska de kunna erbjuda konsumenterna trygghet och rättvisa, oavsett var de bor.”

Stora skillnader mellan medlemsländernas spelmarknader

Som läget ser ut inom EU idag finns det betydande skillnader i de olika ländernas spellagar. Som bekant har vi i Sverige nyligen slopat vårt spelmonopol och öppnat upp en möjligheten för alla seriösa branschaktörer att beviljas svensk licens. I länder som Finland är det däremot fortfarande statsmonopol som gäller. Det är dock inte bara förfarandet gällande monopol eller öppenhet på de individuella ländernas marknader som är olika. Även gällande reklam, bonusar och tillsyn varierar tillvägagångssätten kraftigt.

Henrik Tjänström belyser hur deras vision redan från början utgick ifrån att en större likriktning inom spelmarknaden skulle uppstå (egen översättning):

“Inom Kindred såg vi en möjlighet med internets framfart och fördelarna med en gemensam marknad där alla EU-medborgare kan ta del av samma produkter och tjänster som deras grannar. Vårt mål har alltid varit att med hjälp av teknologi ge våra kunder en bättre, mer rättvis och trygg spelupplevelse på nätet.

Spelmonopol har ansetts bryta mot EU:s regelverk

Förslaget kan falla i god jord. EU har nämligen länge varit kritisk mot statliga spelmonopol av det slag som Sverige hade tidigare och länder som Finland har ännu idag. Så långt tillbaks som början av 00-talet anklagade EU-kommissionen Sveriges spelmonopol för att bryta mot reglerna om fri rörlighet inom EU. Ett tag hängde till och med hot om att stämma Sverige inför EU-domstolen i luften.

Även andra medlemsnationer fick liknande kritik. Spelmonopolen ansågs strida mot EU:s själva grundtanke genom att begränsa möjligheten för andra, utländska EU-branschaktörer att rikta sig åt kunder inom en given medlemsnation. De senaste åren har dock kritiken tystnat. Bland annat för att man har märkt att länderna, exempelvis Sverige, har varit på väg mot att omreglera sin spelmarknad.

Kindred Groups varumärken

Kindred Group (tidigare Unibet Group) erbjuder idag underhållning för över 24 miljoner kunder, via elva stycken koncernägda varumärken. Dessa varumärken är följande:

 • Maria Casino
 • Unibet
 • iGame
 • Storspelare
 • 32Red
 • Bingo.com
 • Bohemia Casino
 • Casinohuone
 • Kolikkopelit
 • RoxyPalace
 • Vlad Casino